تاوان سخت دست درازی به ایران
فتح اله دهقان=دانش آموخته جغرافیای سیاسی

صفحه یک - تاریخ: ۲۱-۰۶-۱۳۹۷, ۱۵:۰۱
خورشگر بدیشان بزی چند و میش
سپردی و صحرا نهادند پیش
کنون کُرد از آن تخمه دارد نژاد
که ز آباد ناید به دل برش یاد
فردوسی
ایران از اقوام مختلف و متعددی تشکیل شده که در طول تاریخ همواره با هم زندگی نموده و ملت ایران نامیده می شوند. کرد ها یکی از اقوام اصیل ایرانی هستند و همواره به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند. آنها جایگاه خاصی در تاریخ ایران دارند. فردوسی در شاهنامه به زیبائی آنها را توصیف نموده است. کردها بخشی از تاریخ این مرز و بومند و آداب، رسوم، عادات و فرهنگ ایرانی زندگی آنها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال عید کهن و باستانی ایرانی، نوروز را به نحو شایسته پاس می‌دارند، کردستان پاره تن ایران است. در طول تاریخ کردها منشا بخشی از اختلافات کشورهای منطقه بوده و...
آنها هم چنین از کردها به عنوان اهرم فشار علیه یکدیگر استفاده کرده، ولی با هم در این مسئله متفق القولند که کشور مستقل کردی نباید شکل بگیرد، چون به امنیت ملی آنها برمی‌گردد. در دوران معاصر ابرقدرتها از احزاب و گروه‌های کرد در جهت اهداف خود استفاده نموده‌اند. درگسست‌های تاریخی ایران، این احزاب و گروه‌ها همواره با تحریک بیگانگان ادعای خودمختاری کرده و اقدام به تجزیه‌طلبی نموده‌اند. شورش شیخ عبیدالله، شورش اسماعیل خان سمیتقو بعد از جنگ جهانی اول، تشکیل جمهوری تجزیه طلب مهاباد به دستور و پشتیبانی استالین پس از جنگ جهانی دوم به قصد تجزیه ایران، درگیری‌ها و اقدامات نظامی که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با پشتیبانی بیگانگان در کردستان به وقوع پیوست، شواهدی بر این مدعا می‌باشد. احزاب و گروه‌های تجزیه طلب به نام مردم کرد، در راستای اهداف بیگانگان دست به اقدامات نظامی و حملات تروریستی می‌زنند و خسارات زیادی را به مردم کرد و کشور وارد نموده‌اند. در حال حاضر در حال جنگ با ایران می‌باشند، شایسته است، برخورد مقتضی با آنها صورت گیرد. در این خصوص مواردی را یادآوری می‌نمایم:
۱- مطابق با قانون اساسی، از جمله اصول ۱۹و۲۰ و ۵۶ و... ایران متعلق به همه ایرانیان بوده و همه مردم ایران دارای حقوق مساوی برای استفاده از امکانات و موهبت‌های آن می‌باشند.
۲- حساب مردم کرد از احزاب تجزیه طلب و وابسته به بیگانه جداست.
۳- مردم کردستان محق و مجازند براساس قانون اساسی، اصول ۱۹و ۲۰و ۴۳ و... در چارچوب قانون و به عنوان بخشی از ملت ایران در جهت احقاق حق و حقوق خود تلاش نمایند. حاکمان و دولت مردان موظفند زمینه‌ای برای آنها فراهم نموده و نسبت به حل مشکلات آنها اقدام نمایند.
۴- احزاب و گروه‌های مسلحی که فلسفه وجودی آنها تجزیه‌طلبی و حملات نظامی و تروریستی و خرابکاری می‌باشد، محق برخورد متقابل حکومت مرکزی بوده و شلیک موشک به مقر حزب دموکرات در این راستا می‌باشد.
۵- تا زمانی که از کردستان عراق، عملیات نظامی و تروریستی و... علیه مردم ایران طرح ریزی و اجرا می‌شود حق مقابله و برخورد ایران محفوظ است.
۶- حملات موشکی، هشداری به رقبای منطقه‌ای و جهانی، تاریخی این مرز و بوم بود که مواظب افکار، گفتار و اعمال خود باشند.
۷- فارغ از این که چه نوع حکومتی با چه ماهیتی در ایران بر سر کار باشد، حق مقابله مناسب با تجزیه طلبان همواره محفوظ است، چون که این مسئله به امنیت ملی کشور برمی‌گردد.