بازار راه حل قهری ندارد
مهدی پازوکی اقتصاد دان

صفحه یک - تاریخ: ۹-۰۵-۱۳۹۷, ۱۵:۰۱
شرایط فعلی اقتصاد این نیاز را ایجاد می‌کند که با ایجاد تفاوت در عملکرد، امور نهاد بانک مرکزی با سرعت بیشتر در مسیر تحول قرار گیرد.
آقای همتی باید رویکرد کلی این نهاد را عوض کند چرا که بی‌انظباطی پولی و بانکی اقتصاد ما را فرا گرفته است. مهم‌ترین دغدغه رئیس بانک مرکزی باید انضباط پولی و بانکی باشد.
او باید انظباط پولی را به شکلی واقعی و غیر شعاری به اقتصاد کشور و سیستم مالی بر گرداند. از جمله مهم‌ترین پیش نیازهای این انظباط پولی، سر و سامان دادن دیون معوق دولت به بانک مرکزی و سیستم
بانکی است.
رئیس بانک مرکزی باید به مقامات کشور، ضرورت پیوستن به کنوانسیون fatf را یاد آوری کند، این مسئله برای ادامه ارتباطات بانکی کشور با سیستم مالی جهانی بسیار ضروری است.
مبارزه با فساد و پول‌های کثیف در اقتصاد برای مبارزه با بلای رانت بسیار ضروری است. در رابطه با ارز باید بازار رسمی ارز به وجود ‌آید تا آرامش بیشتری به بازار تزریق شود.
هم متقاضیان و هم عرضه‌کنندگان باید بتوانند در یک فضای عادی و با آرامش نیازهای ارزی خود را تامین کنند و پلیسی کردن بازار توسط بانک مرکزی ابداً به صلاح نیست و این مسئله راه حل قهری ندارد.
کارهای بسیاری باید انجام گیرد که رئیس جدید باید در عمل التزام خود را به انجام آنها نشان دهد. صرف وعده دادن ابداً در فضای فعلی برای جامعه و مردم کفایت نمی‌کند. پر کاری و تلاش در کنار استفاده از راه حل‌های جدید به جای راه‌های آزموده شده می‌تواند نور امید را به کف بازار بتاباند.