غفلت از پیشگیری، ریشه ابتلا به برخی بیماری ها ست

زندگی - تاریخ: ۱۸-۰۲-۱۳۹۷, ۱۵:۰۱
رئیس انجمن دیابت ایران، گفت : امروزه بیماری های غیرواگیر زیادی در جوامع وجود دارد و ریشه آنها به کم توجهی به موضوع پیشگیری بر می گردد. به گزارش ایرنا، دکتراسدالله رجب افزود: مشکل اصلی این است که درشروع بیماری مانند دیابت و... هیچ علائمی دیده نمی شود. ، امروز پنجمین علت مرگ و میر در جوامع مختلف بیماری دیابت شناخته شده که اگر افراد کنترل نکنند عوارض آن در آینده بیشتر خواهد شد. وی گفت: حدود 82 درصد از مرگ و میر ها مربوط به بیماری های غیرواگیر است.