نمی‌توانند دولت را بی‌عرضه نشان دهند
سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح طلب

صفحه یک - تاریخ: ۲۷-۰۱-۱۳۹۷, ۱۵:۰۱
با اظهارات غلامرضا حیدری نماینده مجلس مبنی براینکه فیلترینگ تلگرام قطعی است اکنون برای عده‌ای این سوال پیش می‌آید که دولتی که گفته بود نمی‌گذارد فیلترینگ به تحقق بپیوندد اکنون با چه رویکردی با مردم سخن خواهد گفت ؟ آیا مردم دولت را دولتی مظلوم در برخورد با بحث فیلترینگ می‌دانند و یا اینکه آن را دولتی ناتوان که حتی نمی‌تواند ساده ترین وعده‌ها‌ی خود را تحقق بخشد توصیف می‌کنند ؟
در پاسخ باید گفت در بحث فیلترینگ تلگرام موضوع یک شخص و یا رئیس دولت دوازدهم نیست،فیلترینگ تلگرام ایجاد یک نارضایتی است. کاربران تلگرام آنقدر در سطح کشور گسترده هستند که نمی‌توان ذره‌ای به منع چنین امکانی از آن‌ها‌ اندیشید. تلگرام یک ابزار طبیعی برای ارتباطات شخصی، خانوادگی، دوستی و کاری شده است و هرچه قدر هم که مسئولین بخواهند با تبلیغات علیه تلگرام وپیش کشیدن برخی موضوعات فیلتر آن را توجیه کنند نمی‌توانند. فیلترینگ تلگرام اگر اتفاق بیفتد مردم کاری به دولت ندارند بلکه آه آنها گریبان‌گیر است. این طور نیست که مخالفان دولت فکر کنند نارضایتی از فیلترینگ را می‌توانند به دولت حواله دهند و خود به مقصودبرسند. با همین شیوه‌ها‌ و رویکردهاست که به مرور، نارضایتی پیش می‌آید. من نمی‌دانم که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران، تحلیل‌شان از ایجاد نارضایتی در مردم و اقشار مختلف آنان چیست؟
مخالفین دولت می‌پندارند با فیلترینگ تلگرام دولت نزد مردم دولتی بی عرضه معرفی می‌شود و به نوعی با فیلترینگ یک تیرو دونشان زده اند! غافل ازاینکه مردم با اثبات بی عرضگی دولت با خود می‌گویند، بعد از 40 سال باید چه گروهی به عنوان دولت به روی کار بیاید که با عرضه باشد؟!