جوابیه مترو به یک پیام مردمی

باشگاه نویسندگان - تاریخ: ۸-۱۲-۱۳۹۶, ۱۵:۰۱
احتراما در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، پنجشنبه مورخ 26/11/96 صفحه 11 با مضمون: درخواست اعزام قطار خالی، ضمن تشکر از این مسافر محترم به اطلاع می‌رساند: در مواردی که سرویس‌های معمول در یک ایستگاه خاص پاسخگوی تقاضای مسافران نباشد، براساس شرایط و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، اقدام به برنامه‌ریزی و اعزام قطار فوق‌العاده خواهد شد. ان شاءالله با افزایش ناوگان و تجهیزات فنی و در نهایت کاهش فاصله حرکت قطارها در خطوط مترو،رضایت مسافران گرامی بیش از پیش حاصل گردد.