کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 15 تیر 1399   Sunday 5 July 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 03 اردیبهشت 1394

صفحه خبر: اجتماعی

حمیدرضا بوستانی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی - دانشگاه تربیت مدرس - شاید در روزگارانی که کاربرد رسانه های اجتماعی تا این حد در میان مردمان یک سرزمین نهادینه نشده بود، بازتاب وقوع رخدادهای گوناگون در جامعه به واقعیت نزدیک تر بود. بحث بر سر این نیست که چه کسانی و با چه اهدافی سمت و سوی مناسبات اجتماعی ملت ها را به سوی وایبر، فیس بوک و ... برده اند و حتی بحث بر سر این هم نیست که آیا استفاده وسیع از رسانه های اجتماعی در جامعه ما گروهها و افرادی که شاید به دنبال نهادینه شدن این ابزارها در جامعه‌ای با مبانی فلسفی اسلامی بوده اند را به هدف خویش رسانده است یا خیر. نگرانی و دغدغه عمده در مورد به رسمیت شناختن و مدیریت استفاده از این ابزارها در راستای حصول به اهداف مدنظر جامعه می باشد. برای این منظور باید برخی از پیش فرض‌هایی که شاید با قبول آنها گام در راه عدم پذیرش این تکنولوژی‌ها و آثار آن در جامعه اسلامی نهاده ایم مورد بررسی قرار گیرد.
1. یکی از پیش فرضها شاید این باشد که نهادهای متولی قائل به وجود یا نقش تاثیرگذار این رسانه ها در جامعه و بخصوص نسل جوان نباشند. یعنی مثلا ارگانهایی مانند مرکز پژوهش های مجلس با یک تحلیل هزینه- منفعت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... به این نتیجه نرسیده باشند که باید تدابیر موثری جهت کاربرد مناسب این رسانه ها در سطح جامعه اتخاذ کنند.
تقریبا با اطمینان می توانیم بگوییم که حتی اگر مدیران جامعه ی ما خود از این تکنولوژی ها استفاده نکنند ولی نهادینه شدن آنها در جامعه به نسبت جوان ایرانی را هیچگاه انکار نخواهند کرد. همان اندازه که به رسمیت شناختن این رسانه ها امکان اتخاذ راهبردی تهاجمی را فراهم می سازد، بی‌توجهی و به رسمیت نشناختن آن، حاکی از راهبردی انفعالی در مقابل آن می باشد. واقعیت این است که در رابطه با وقایع مختلفی مانند مرگ مرحوم پاشایی، اسیدپاشی های اصفهان، توافق ژنو، حادثه تلخ جده، تصمیم دولت مبتنی بر تعلیق سفرهای حج عمره و موارد بسیار زیاد دیگر که
طی سال های اخیر در کشور ما رخ داده رسانه های اجتماعی بصورت مثبت یا منفی سنگ تمام گذاشته و افکار عمومی را در راستای هدف خویش هدایت نمودند. اگرچه اطلاع رسانی و انجام تحلیل های
مرتبط با پیامد و واکنش ها مفید است ولی هدایت این افکار به مسیری خلاف واقع از طریق نقل اظهار نظر های کذب، انجام تحلیل های مبتنی بر پیش فرضهای غیرمنطقی، ساخت پیامکهای طنزآمیز، فراخوان های راهپیمایی غیر رسمی و ... همه و همه می تواند به راحتی و بدون هیچگونه زحمت و هزینه ای برای افرادی که با هر نیت قصد چنین کاری را دارند صورت بگیرد.
2. شاید پیش فرض دیگری که مسئولین مربوطه با پذیرش آنها اقدام به موضع گیری منفی نسبت به این رسانه ها می پردازند این باشد که با اتخاذ تصمیمی در راستای ممنوع نمودن استفاده از رسانه های اجتماعی دیگر هیچ کس یا حداقل اقلیت انگشت شماری از آنها استفاده خواهند نمود.
در عالم واقع و از منظر علمی، یک نظریه منبعث از واقعیات و مسائلی است که در راستای دستیابی به هدف فرد، سازمان، جامعه و ... برای حل مشکل موجود ارائه شده است. یکی از ویژگی های نظریه خوب هم این است که راه حل‌های ارائه شده و نسخه پیچیده شده...از طرف آن برای حل مشکلات جوامع قابلیت اجرا داشته باشد و یا به عبارتی شکاف بین نظریه و کاربرد آن حداقل باشد. چه بسا نظریه ای مبتنی بر اخلاقی ترین و ارزش بارترین اصول انسانی باشد و گوهر اصیل انسانیت را مدنظر قرار داده باشد ولی توسط جامعه هدف مورد پذیرش واقع نگردد. اگر چه این عدم پذیرش، ارزش آن نظریه را زیر سوال نخواهد برد و شاید در بلندمدت نیز با فراهم نمودن شرایط بتوان زمینه نهادینه سازی و پذیرش آن در جامعه را فراهم ساخت ولی در کوتاه مدت باید راه حل دیگری برای مدیریت آن مسئله خاص اتخاذ نمود. در مورد این موضوع نیز تجربه موجود یعنی نظریه مقابله و فیلترینگ، با توجه به استفاده فراوان از رسانه های اجتماعی فیلتر شده در کشور ما (مثل فیس بوک) نشانه ای از کاربردی نبودن می باشد. نسل جوان در صورت مواجهه با هر فیلتری به دنبال فیلتر شکن خواهد رفت.
3. پیش فرض احتمالی دیگر در قبال رسانه های اجتماعی ممکن است این باشد که حوزه رسانه های اجتماعی قابلیت مدیریت، جهت تحقق اهداف مورد نظر را ندارد.
مخالفان استفاده از رسانه های اجتماعی در جامعه ما معتقدند که این رسانه ها تاثیری غیر قابل انکار بر سبک زندگی دارد چرا که شبکه اجتماعی بر اساس سبک زندگی آمریکایی تنظیم شده است و البته وقتی زوکربرگ به عنوان فردی که در یک خانواده یهودی به دنیا آمد و خود را یک ملحد معرفی می کند خالق فیس بوک باشد، و شبکه ای را طراحی نموده باشد که در آن هیچ گونه خط قرمزی برای کاربران تعریف نمی شود، بنابراین نباید انتظار داشت که فیس بوک تطابقی با سبک زندگی ایرانی داشته باشد. استدلال فوق این نکته را که جهان بینی و مبانی فلسفی می تواند ابزار را به خدمت خود درآورد نادیده گرفته است. با این شرایط باید گفت که از ابزارهایی مانند اینترنت که پیشتر
استفاده از آنها در بین مردم ما شایع شده است نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد. شاید نیازی به توضیح نباشد که عدم استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری که هم قابلیت استفاده سازنده و هم مخرب را دارد جامعه ما را در مقابل سایر جوامعی که از این ابزار استفاده می کنند دچار چه فقدان اطلاعاتی عظیمی می نماید.
در شرایطی که گروههای فراوان مخالف تفکر انقلاب اسلامی به هر بهانه و با هر رخداد سیاسی، اجتماعی، مذهبی، نظامی و غیره به صورت هدفمند در حال حمله به این تفکر و جمهوری اسلامی هستند، ظرفیت شبکه اجتماعی می تواند به صورت موثری از طریق حضور فعال، هوشمندانه و مناسب معتقدان به این تفکر در این شبکه ها در راستای مقابله هر چه بیشتر با دشمن ستیزان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از ارکان اطلاع رسانی عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
از منظر مدیریت استراتژیک می توان حضور مدیریت شده در این رسانه ها را منطقی ارزیابی کرد. در رویکردهای قدیمی تر مدیریت استراتژیک، زمانی که هر فرد، سازمان یا جامعه و ... در راه تحقق اهداف خویش فرصت ها و تهدیدهایی را که با آن مواجه بود مشخص می ساخت، در پی به حداقل رساندن یا سرکوب تهدیدها با استفاده از فرصت ها بود. ولی امروزه و با ظهور رویکردهای جدیدی که در این زمینه شکل گرفته است متولیان و مدیران در پی تبدیل نمودن موانع و تهدیدها به فرصت می باشند. در نتیجه از این طریق منابع فراوان و مختلفی که صرف مقابله و سرکوب تهدید می شد در راستای مدیریت و استفاده از آن تهدید به عنوان یک فرصت مورد استفاده قرار
می گیرد. بنابراین با استفاده از حضور برنامه ریزی شده در رسانه های اجتماعی می توان از نیروی راهبری آن در جهت تحقق اهداف و آرمانهای خویش استفاده کرد زیرا که مطابق استدلال فوق، برای یک جامعه، استفاده از رسانه های اجتماعی اگر به عنوان یک تهدید به حساب آید علاوه بر اینکه از نیروی جهت دهنده آن در راستای منافع خویش بی بهره می مانیم منابع زیادی صرف مقابله با آن می گردد.
تحمیل هزینه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و ...به جامعه توسط این تکنولوژی ها بر جامعه، هرگز دلیلی بر اتخاذ دیدگاه و واکنشی منفعلانه نسبت به آنها نیست. چرا که
بی تفاوتی و انکار آنها نه تنها دردی از دردهای ما نخواهد کاست بلکه منجر به مدیریت استفاده از آنها توسط احساسات،
بی آگاهی ها و نیت های مغرضانه و برنامه ریزی شده افراد دیگر خواهد شد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام