کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
چهارشنبه, 08 بهمن 1399   Wednesday 27 January 2021
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 30 مهر 1399

صفحه خبر: سیاسی

دکتر نوید هاشمی طبا عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه ‪-‬ “گفتگو” یگانه ابزار کارآمد رشد و فراگیری است. هیچ تفاهمی نیز ٬ بدون گفتگو قابل تصور نیست. بیش از شش ماه پیش ٬ روز بیست و ششم فروردین ماه سال جاری
در همین رسانه مکتوب ٬ یادداشتی به قلم راقم این سطور با عنوان “گفتگوی بهداشتی
تمدن ها” انتشار یافت.
در آن یادداشت٬ تاکید شد که برای جلوگیری از شیوع و نیز غلبه بر پیامدهای ناگوار همه گیری ویروس کرونا٬ همتی جامع و جهانی لازم است و تلاش منفرد کشورها ٬ راه به جایی نخواهد برد. محور آن یادداشت٬ پیشقدم شدن کشورمان در ایجاد این هماهنگی جهانی بود. خصوصا آنکه٬ پیشینه فرهنگی طولانی ملت ایران٬ علی رغم همه جفاهای رفته بر او درطول تاریخ٬ مورد اذعان یونسکو وهمه ملل است. به عبارتی واضح تر٬ مردم ما می توانند مبدع گفتگوی تمدن ها برای هماهنگی جهانی ٬ جهت دست یافتن به اهداف عالی بهداشتی یاد شده باشند.
پایان آن نوشتار (و این نوشتار) ٬ با شعر حماسی “رزم مشترک" (همراه شوعزیز) تذهیب شده اند. شعری که چهل سال پیش با صدای اثرگذار٬ ماندگار و آسمانی استاد شجریان و هنرمندی استاد پرویز مشکاتیان ٬ جاودانه شد (صرف نظر از آنکه در چه سالی و توسط چه کسی سروده شده است). حقیقت این است که رفع و رجوع دردهای مشترک ٬ تشریک مساعی می خواهد و هرگز جدا جدا درمان نمی شوند. به همین علت٬ این نوشتار ٬ ضمن تاکید مجدد بر پیشنهاد ارایه شده در آن یادداشت٬ متمم ای را برای تکمیل آن ٬ بیان
می دارد.
باری٬ باید توجه داشت که کووید-۱۹ که طی ده ماه گذشته٬ زندگی مردم جهان را “سخت و بی استثنا” تحت تاثیر قرار داده است و این ویروس تنها در بستر انتقال اجتماعی (Community Transmission) به این شیوع جهانی (Pandemic) دست یافته است. بنابرین ٬ محدود کردن و ریشه کنی آن نیز ٬ نیازمند یک هماهنگی جهانی است. در این مسیر دشوار البته ٬ ضروری است که کشورها٬ منافع مردم خود را با منافع همه ملل جهان٬ همسو نمایند و تقابل را به کناری نهند.
لازم به ذکر است که خودخواهی برخی حکام کشورها٬ در اقداماتی “بخشی نگرانه” چون بستن مرزها و پیش خرید واکسن ها٬ در طولانی مدت٬ راه به جایی نخواهد برد. زیرا صرفنظر از بار ضد ارزشی این دیدگاه غیراخلاقی متکبرانه٬ تا هنگامی که حتی یک کشور ٬ درگیر این مشکل بزرگ باشد٬ احتمال درگیر شدن مجدد کشورهای دیگر وجود دارد. مضافا آنکه٬ شرایط حال حاضر کشورهای جهان٬ چه اوج گیری مجدد شیوع و چه موج های متعدد خیز برداشته٬ نشان از ناموفق بودن این “طرح های منفرد” دارند.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز٬ به تنهایی فاقد توانایی لازم برای کنترل مشکلات پیش آمده و ریشه کنی آن است. خصوصا آنکه٬ در بیانیه رسالت و شرح ماموریت (Missio- Statement) این سازمان ٬
جنبه های اقتصادی و اجتماعی٬ کاملا “مغفول” مانده اند و مشخصا”٬ تنها بر تهیه و انتشار اطلاعات صحیح برای محققین و تصمیم سازان (جهت یاری آنان) در حوزه “بهداشت عمومی “ تاکید شده است. حال آنکه شرایط و مقتضیات اقتصادی ٬ اجتماعی (و سیاسی) در کنار مسائل فرهنگی و اخلاقی و آداب و سنن ٬ نقش
تعیین کننده ای در تغییر شرایط “اسف بار” حال حاضر جهان دارند.
این نویسنده٬ در مقاله پیشین٬ تصریح نمود که لازم است همه مردم دنیا٬ همزمان و هماهنگ٬ با حمایت کامل دولت ها٬
خیریه های متعهد و راستین به همراه سازمانهای
غیر دولتی (NGO) غیر وابسته ٬ تصمیمات مشترکی را اتخاذ نمایند. در آن یادداشت٬ به طور مشخص ٬ قفل شدن کامل و هماهنگ (Globa- Lockdown) به عنوان یک “قرنطینه مشترک جهانی” پیشنهاد شد. طی این قرنطینه گسترده هماهنگ شده٬ همه مردم جهان٬ در یک بازه مشخص زمانی دو یا سه هفته ای٬ به طور واقعی و نه نمادین٬ (جز فعالیت های حیاتی و ضروری) با تهیه آذوقه اولیه “بدون هرگونه فریبکاری و طماعی”٬ در خانه بمانند. به این صورت٬ با حمایت مادی و معنوی همه جانبه از مردم٬ به خصوص از اقشار مستضعف و آسیب پذیر٬ محدودیت های سخت و موثری اعمال شوند و بیماری و انتقال٬ به حداقل رسیده و امکان رد گیری و کنترل موثر٬ فراهم شود.
اما در این مقاله ٬ تاکید موکد می شود که این گفتگوها٬ (به قصد تفاهم) نه تنها با حضور فعال سران کشورها و سازمان های جهانی که با حضور نمایندگان فرهنگ ها٬ اقوام و ملل باید صورت پذیرند. به عبارتی ٬ علما ٬ دانشمندان ٬ هنرمندان ٬ اشخاص حقیقی و حقوقی که از “ضریب نفوذ معنادار” برخوردارند ٬ می توانند یاری رسان این نهضت فراگیر و جنبش جهانی باشند.
شالوده این مقاله آن است که علمای جهان اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی ٬ پیشوایان مذاهب و مکاتب اخلاقی و دانشمندان ٬ محبوبان و مطلوبان ٬ چه به طور شخصی و چه در قالب سازمان ها٬ شرکت ها٬ موسسات و گروه ها٬ (چه رسمی و چه غیر رسمی) بیایند و در یک “نهضت جهانی انسانی” برای حل مشکل اساسی و اصلی و محوری کنونی که “شیوع جهانی ویروسی نابکار” است ٬ مشارکت کنند. این یادداشت ٬ تعیین تکلیف برای این بزرگان نیست. بلکه یک دعوت عام “انسانی” از سوی یک “کمترین” است.
باید دقت کنیم که آنتی تز ها٬ از بطن تز ها متبلور می شوند و هر مشکلی٬ راه حل خود را در خود٬ “کد” می کند. به بیانی واضح تر ٬ ویروس کرونا٬ با نَفَس وارد می شود و جولان می دهد و باید آن را٬ با نَفَس های پاک بزداییم. با همین دکترین٬ میتوان هم نفس شدن نمایندگان ملل همه جهان٬ رهبران و پیشوایان و کسانی که نفوذ کلام دارند٬ در یک اتمسفر پاک و پاکیزه٬ را٬ مسیر روشن غلبه بر مشکلات “مبتلا به” امروز “دنیای گرفتار”
دانست.
پایان سخن٬ تاکیدی مجدد بر راهکار ارایه شده است. گرد آمدن نمایندگان سیاسی ٬ علمی ٬ فرهنگی٬ ملی ٬ مذهبی و هر فرد و گروه موثر و صاحب نفوذی ٬ در زیر یک “چتر انسانی” به منظور گفتگو و تفاهم ٬ توصیه این نوشتار است. این عزیزان٬ “مصالح انسان ها” را (فارغ از هرعقیده و گرایش٬ قوم و نژاد٬ جنس و رنگ) بدون هیچ “بخشی نگری” مد نظر قرار دهند و تصمیمات قابل اجرای بزرگ “هماهنگ” را طراحی کنند٬ بسازند و اتخاذ کنند. همزمان٬ در خصوص راهکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات و نیز٬ تامین منابع و بودجه مورد نیاز آنها ٬ اندیشه کنند و آن را عملیاتی نمایند. کشور ما می تواند پایه گذار این حرکت جهانی باشد٬ زیرا در همین تحریم های سخت و
درگیری های نفس گیر٬ یک “حرکت انسانی” با هیچ توجیهی ٬ یک فعالیت مالی و بانکی٬ نظامی یا با “کابرد دوجانبه” محسوب نمی شود.
با این حال ٬ پیشنهاد ارایه شده این یادداشت٬ موجب آن نمی شود که حقایق و واقعیات مهم دیگر ٬ از یادمان برود. گفتگو و تفاهم٬ در همه زمینه ها٬ باید از درون آغاز شده و عفونت های مضاعف اقتصادی - اجتماعی بار شده بر مسایل بهداشتی ٬ آسیب شناسی و درمان شوند. در این راه٬ نباید مسایل و مشکلات “خود ساخته” را به عوامل و فاکتورهای بیرونی نسبت داد: امری که بسیار مهم و همسو با مطالب این نوشتار است و صاحب نظران بسیاری بر آن
صحه گذارده اند. نهایتا” باید به همه مردم جهان این ندای انسانی و وحدت بخش را رساند:
همراه شو عزیز
تنها نمان به درد،
کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا،
درمان نمی‌شود
دشوار زندگی،
هرگز برای ما
بی رزم مشترک،
آسان نمی‌شود


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام