کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
شنبه, 02 شهریور 1398   Saturday 24 August 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 03 مهر 1396

صفحه خبر: باشگاه نویسندگان

مردم ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود با صفا و صمیمیت با هم زندگی کرده و همواره در پیروزی و شکست در کنار هم بوده‌اند. تاریخ ایران، حکومت جهانی و مثال زدنی هخامنشی، همچنین دوران شاه سلطان حسین صفوی را در حافظه خود دارد.
ایران، متشکل از اقوام مختلف، معتقد به مذاهب و ادیان مختلف بوده، همواره خود را ایرانی دانسته و به ایرانی‌بودن خود افتخار می‌کنند. آنها در طول تاریخ همواره برای آبادانی و توسعه و پیشرفت ایران تلاش کرده و هنگام لزوم جان خود را فدای این مرز و بوم کرده‌اند. ایرانیان همواره در مقابل دشمنان خارجی و وطن‌فروشان عکس العمل نشان داده و با آنها مقابله کرده‌اند. در این مقاله برآنیم به این مسئله بپردازیم که ایران متعلق به همه ایرانیان بوده و مردم ایران با هرگونه تجاور خارجی همچنین حرکت‌های جدایی‌طلبانه عمال بیگانه برخورد خواهند کرد.
1- خاورمیانه، منطقه خاورمیانه به دلایلی از جمله موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی، سابقه کهن تاریخی، مهد ادیان آسمانی بزرگ، دارای موقعیت خاصی در جهان می‌باشد. بازیگران منطقه‌ای شامل ایران، مصر و ترکیه بوده، عربستان سعودی نیز اخیراً با صرف هنگفت پول سعی دارد به عنوان یک قدرت منطقه‌ای شناخته شود، در حالی‌که فاقد مولفه‌های واقعی برای یک قدرت منطقه‌ای می‌باشد.
رژیم صهیونیستی اسرائیل نیز که پس از جنگ جهانی دوم با برنامه و طرح بریتانیا و قدرت‌های غربی پا به عرصه منطقه گذاشته شدیداً در منطقه فعال می‌باشد. (البته آنها بیشتر در پشت پرده فعال هستند) بحران خاورمیانه را باید در سیر تحولات تاریخی آن مورد توجه و بررسی قرار داد. از جمله عوامل موثر در تحولات خاورمیانه، اسلام می‌باشد که در کشورهای منطقه مانعی برای قدرت‌های غربی بوده، همچنین امپراتوری عثمانی بخشی از اروپا را فتح کرد و می‌رفت که دروازه‌های وین را فتح کند.
همه این مسائل دست به دست هم داده تا غرب دست به ایجاد خاورمیانه‌ای مصنوعی بزند که قادر به ملت‌سازی نبوده است. از دیگر اهداف خاورمیانه مصنوعی نیز تغییر آسیای مسلمان بود. مقابله با بلشویک‌های روسی نیز یکی از عوامل تشکیل خاورمیانه مصنوعی بود. با پایان یافتن جنگ جهانی اول، خاورمیانه طی قرارداد سایکس - پیکو بین انگلیس و فرانسه
تقسیم شد.
در این دوران آنها اقدام به تامین منافع خود در این کشورها کرده، جنگ جهانی دوم جهان را متحول کرد خاورمیانه نیز از این تحولات بی‌نصیب نماند.
با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب آغاز شد. آمریکا رهبر جهان غرب، شوروی نیز رهبر بلوک شرق شد. دو بلوک منافع خود را از طریق حکومت‌های وابسته به خود تامین می‌کردند. با فروپاشی شوروی در سال 1991، خلع قدرتی در جهان ایجاد شد، قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درگیر جنگ نیابتی از طریق گروه‌های وابسته به خود در خاورمیانه هستند. این رویدادها و حوادث، در راستای ایجاد خاورمیانه بزرگ است که توسط قدرت‌های غربی طراحی شده است. اعلام استقلال کردستان عراق که پازلی از بازی شطرنج قدرت‌های جهانی با تعزیه گردانی رژیم صهیونیستی اسرائیل است، اولین حرکت عملی و دلیلی واضح و روشن در این زمینه می‌باشد. بحران خاورمیانه دارای دلایل داخلی و خارجی می‌باشد. خاورمیانه دارای پتانسیل ایجاد بحران بوده، از طرف دیگر قدرت‌های جهانی که در راستای سیاست‌های خود خاورمیانه مصنوعی را ایجاد کرده‌اند به سهم خود در این بحران شریک و مسئول می‌باشند. مردم و حاکمان خاورمیانه باید هوشیار باشند که تحرکات اخیر در خصوص اعلام رفراندوم در کردستان عراق در راستای اهداف قدرت‌های جهانی و اسرائیل بوده، باعث عمیق تر شدن بحران خاورمیانه شده به‌ویژه موجب به خطر افتادن امنیت ملی ترکیه، ایران، سوریه و عراق خواهد شد. این کشورها لازم است در جهت مقابله با آن اقدامات لازم را انجام دهند.
2- موقعیت ایران در خاورمیانه، ایران یکی از بازیگران مهم و تاثیرگذار در خاورمیانه بوده و در طول تاریخ در این منطقه نقش موثر و محوری داشته است.
در دوره قاجاریه ایران صحنه رقابت انگلیس و روسیه بوده است. یکی از دلایل مهم آن، اهمیت ایران جهت دسترسی به هندوستان برای آن دو کشور بوده است. با کودتای 1299زمینه به قدرت رسیدن رضاشاه فراهم شد. در آن مقطع زمانی سیاست‌های انگلیس با نیاز مبرم ایران به یک حکومت مرکزی مقتدر مقارن بود، رضاشاه اقدام به ایجاد حکومت مرکزی مقتدر کرد که به اسم منافع ملی و امنیت ملی ایران در جهت سیاست‌های انگلیس بود. در بحبوحه جنگ جهانی دوم به علت عدم هماهنگی رضاشاه با سیاست غربی‌ها از قدرت کنار گذاشته شد و پسرش به سلطنت رسید که مقارن با شروع دوران جنگ سرد بود. ایران در این دوران به عنوان هم پیمانی مهم برای غرب و همچنین قدرتی منطقه‌ای که در مرکز کمربند سد نفوذ غربی‌ها به دور شوروی ایجاد شده بود، ایفای نقش می‌کرد. با انقلاب اسلامی ایران ورق برگشت و ایران از هم پیمانی قابل اعتماد به دشمن غربی‌ها تبدیل شد. به تدریج نفوذ ایران در خاورمیانه افزایش یافت و با فروپاشی شوروی در سال 1991 خلع قدرتی ایجاد شد و خاورمیانه متلاطم، متشنج شد. ایران نیز به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در منطقه حضور دارد. اعلام رفراندوم در کردستان عراق که در راستای ایجاد خاورمیانه بزرگ می‌باشد حرکتی خطرناک برای امنیت ملی ایران بوده و مردم ایران و حکومت‌گران باید کاملاً مواظب بوده و اقدامات جامع و همه جانبه‌ای را انجام دهند.
3- ایران متعلق به همه ایرانیان است، این مرز و و بوم وطن و مامن و آشیانه ایرانیان از اقوام و مذاهب مختلف می‌باشد. در قانون اساسی نیز در اصول متعدد، از جمله اصول 3، 12، 14، 15، 19، 23 و... به این مسئله تاکید شده است. مردم ایران در طول تاریخ فارغ از اینکه از چه قومی بوده و پیرو چه مذهبی هستند با هم زندگی کرده و تاریخ پر افتخار ایران را به تصویر کشیده، در راستای آبادانی و توسعه ایران کوشیده‌اند. ایران متعلق به همه ایرانیان بوده، به تبع آن حق همه مردم ایران است که از امکانات کشور استفاده نمایند. ولی مردم ایران به نسبت مساوی از این امکانات برخوردار نمی‌باشند و مقایسه تهران، اصفهان، شیراز و... با هرمزگان ، سیستان و بلوچستان، کردستان، گواه و شاهد این ادعا می‌باشد.
همه مردم ایران باید بتوانند حق و حقوق خود را پیگیری نمایند. البته این پیگیری‌ها باید در چارچوب قانون و از راه مسالمت آمیز و با در نظر گرفتن منافع ملی و امنیت ملی کشور باشد. اقلیت‌های قومی و مذهبی شایسته است از طریق نمایندگان خود در مجلس، رسانه‌های گروهی، احزاب و فضای مجازی حقوق خود را پیگیری نمایند. حکومت گران و سیاستمداران موظفند زمینه قانونی را برای آنان فراهم نمایند همچنین در خصوص تخصیص امکانات و بودجه و اقدامات اقتصادی ، فرهنگی و... نیز حق و حقوق مناطق را رعایت نمایند، مقام معظم رهبری نیز اخیراً دستور فرمودند: «همه ارکان موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد مذهبی روا ندارند.» دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از هیچ مقامی پذیرفته نیست.
وقتی اقلیت‌ها با درصد بالایی در انتخابات مشارکت می‌کنند، وظیفه دولت مردان و مسئولان است که به آنها توجه کرده و پاسخ در خور و شایسته‌ای به آنها بدهند.«اینکه در مراسم تحلیف در مجلس به بهانه کمبود جا از مولوی عبدالحمید که شخصیتی کاریزما در بین برادران اهل سنت بوده و انسانی شایسته و علاقه مند به ایران و اهل تساهل و تسامح و وفادار به جمهوری اسلامی می‌باشد دعوت نشود پذیرفتنی نیست.»
برادران اهل سنت ما حق دارند مراکز عبادی و... در تهران داشته باشند خصوصاً بعد از دستور صریح مقام معظم رهبری، باید از افراد توانمند و متخصص و کاردان اقلیت‌ها در مدیریت کشور در سطح محلی و ملی استفاده شود. باید به نحو شایسته‌ای به این عزیزان توجه خاص شود تا بیگانگان نتوانند از عواطف پاک آنها سوء استفاده نمایند. این عزیزان در طول تاریخ همواره بدون هیچ چشم داشتی فقط به عشق ایران از مرزهای کشور مراقبت و محافظت کرده‌اند، شایسته نیست به آنها بی‌مهری شود.
مردم این مناطق از اصیل ترین اقوام ایرانی می‌باشند، به عنوان مثال رستم فرخزاد سپهسالار بزرگ ایرانی از سیستان بوده است. وظیفه همه ماست تلاش نماییم که این هموطنان عزیزمان زندگی در خور و شایسته‌ای داشته باشند که مایه مباهات ایرانیان باشد.
در این راستا:
الف) ایران متعلق به همه ایرانیان است. اقلیت‌های قومی و مذهبی باید در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند. همچنین در سطح ملی از طریق تشکیل احزاب و حضور در مجلس مشارکت داشته باشند. زیرا راه صحیح و منطقی اراده کشور حضور همه اقشار مردم می‌باشد و این مسئله مشروعیت حکومت را بالا برده و امنیت ملی را تقویت می‌کند. البته لازمه مشارکت از طریق دولت‌های محلی در وهله اول فرهنگ سازی است.
ب) وظیفه نخبگان و قلم به دستان این مرز و بوم است که با دقت و به زبان ساده وضعیت جهان، منطقه و ملی را برای مردم روشن نمایند. همچنین از طریق رسانه‌های ملی و گروهی اطلاع‌رسانی شود تا مردم از شرایط مطلع و آگاه باشند، آگاهی مردم باعث می‌شود تا دشمنان این مرز و بوم قادر به اجرای برنامه‌های خود نشوند.
ج) باید این واقعیت را بپذیریم که جهان متحول شده، برای اداره صحیح و توسعه کشور باید این واقعیت را بپذیریم که تفاوت‌های جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و... در کشور وجود دارد.این تفاوت‌ها باید سازمان دهی و مدیریت شده و به فرصت برای پیشرفت کشور تبدیل شود.
دولتمردان و سیاستمداران کشور موظفند که زمینه را برای تحقق این امر میسر نمایند. خصوصاً اینکه مقام معظم رهبری در دستور اخیرشان بر حقوق اقلیت‌ها تاکید کرده‌اند.
د) اقلیت‌های قومی و مذهبی که خواسته‌های بحقی نیز دارند، شایسته است حق و حقوق خود را از طریق مجاری قانونی در سطح محلی و ملی پیگیری نمایند،با تعداد اندکی از افرادی که در راستای منافع بیگانگان دست به اعمال غیر قانونی می‌زنند مرزبندی نمایند.
ز) سازمان‌های امنیتی و نظامی در راستای وظیفه ذاتی خود بین خواسته‌های بحق و مشروع اقلیت‌ها و آن عده اندک که آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای منافع رقبا و دشمنان این مرز و بوم عمل می‌نمایند تفکیک قائل شده، خواسته‌های این عزیزان را به گوش مسئولان رسانده و تلاش نمایند نسبت به حل مشکلات آنها اقدام شود و بدون هیچ ملاحظه‌ای با افراد وابسته به بیگانگان برخورد نمایند.
ر) دنیا باید به این مسئله توجه کند که مردم ایران تحت هر شرایطی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پایبند بوده و با هر فرد و جریانی که منافع ملی و امنیت ملی ایران را خدشه دار کند برخورد قهرآمیز خواهد کرد.

منابع و ماخذ
1-ژئوپلتیک نظام جهانی، سائول برناردکوهن، ترجمه عباس کاردان
2-طرح بازی، زبینگو برژینسکی، ترجمه مهرداد رضاییان
3-مبانی تحلیل سیاست بین الملل، کی.جی.هالستی، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری
4-اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، سیدعبدالعلی قوام
5-جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پیروز مجتهد زاده
6-مبانی جغرافیای سیاسی، دره میر حیدر
7-اداره امور حکومت‌های محلی، سید محمد مقیمی
8-مطالعات منطقه خلیج فارس، محمد رضا حافظ نیا
9- اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، محد رضا حافظ نیا
10-روس و انگلیس در ایران، حسین ناظم
11-عملیات در ایران و جنگ جهانی اول، جیمز مابرلی
12-جنبش کردها، الگار ایالاس
13-تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی
14-مشروطه ایرانی، ماشااله آجودانی


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام