کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 28 خرداد 1398   Tuesday 18 June 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 19 شهریور 1397

صفحه خبر: صفحه یک

تاکید مکرر برتوجه لازم به جامعه کلان، صبور، نقش آفرین ومنزه از هر گونه آلودگی بازنشستگان و وظیفه بگیران که در این موقعیت با همه مشکلات، از اولویت لازم برخوردار نبوده واین پیران دیر شرافتمند وپیشکسوت با خانواده‌هایشان بشدت در تنگنا و مورد بی‌توجهی برنامه‌ریزان درزمینه چگونگی بهبود امور روزمره قرار دارند، به مناسبت روز پیشکسوتان و شرایط ویژه کشورمان، ضرورت دارد.
مقدمتا باید گفت: اتخاذ سیاست‌های نادرست در مبحث نیروی انسانی ازسوی دولت که دودش به چشم صندوق بازنشستگی و اعضای صندوق رفته - به طور نمونه موافقت با بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد که نوعی رانت محسوب می‌شود و دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش می‌یابد، و در دهه‌های گذشته فراوان شاهد آن بوده‌ایم، از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش نامتعادل ساخته، جدا از گسستن شیرازه خانواده‌ها و ناتوانی در تشکیل زندگی مستقل، یکی از مهم‌ترین علل و انگیزه‌های جوانان به ترک زادگاه خود و
روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر و از همه مهم‌تر فرار مغزها می‌باشد.
آیا صندوق‌های بازنشستگی به اعضاء خود کمفروشی می‌کنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بی‌تفاوت است؟
پاسخ این پرسش‌ها را همه می‌دانیم. بازنشستگی فی‌نفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید به درستی مدیریت شود.
اولویت دادن به آنانکه با تمهیداتی فراتر از تصور، مخصوصا از لحاظ تامین هزینه‌های روز مره در همین شرایط، درمان و وضعیت درونی زندگی را با مساعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانی که مرکز ثقل خانواده‌ها‌ و تصویری از آینده شاغلین می‌باشند و با همه فشارها و ملاحظات، الگوی چگونه زیستن موفق در اجتماع را در حد نسبی نشان داده‌اند خواسته‌ای
دور از منطق نیست.
این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست ولی بررسی تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌ها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که روزگاری در هر سیستمی به این جامعه می‌پیوندند، باشد.با توجه به وعده‌های
تحقق نیافته مکرر متولیان امور که البته در زمان وعده‌ها در گیر مسا ئل خود ساخته
اخیر نبودند، از جمله رئیس‌سازمان اداری و استخدامی که به سیاست پیوسته و برنامه وبودجه که عملکرد داهیانه آنان را با توجه به وظایفشان شاهدیم و..... در مورد ضرورت رسیدگی به بازنشستگان باید گفت: عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشسته و نرخ بالای تورم اقتصادی - به‌طور طبیعی تعادل دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها و به تبع عملکردهای اشتباه بر جامعه بازنشسته مستولی کرده است. به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که درتنگنای سیاسی اقتصادی فعلی با در نظر داشتن اولویت با همه ناتوانی در تصمیم‌گیری، نبود تمرکز، عدم وحدت فر ماندهی و نبود پاسخگوئی در قبال اختیارات با همه چند وچون و بدون کیفیت به آنها می‌پردازد.در چند دهه گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا در اولویت آخر قرار گرفته و یا به جای آن سهام شرکت‌های دولتی زیانده واگذار شده است.تامین رفاه، آسایش، آرامش، بیمه‌های تکمیلی شایسته و در خور «نه با نگاه رفع تکلیف و تظاهر به داشتن آن با کم و کیف موجود » و منافع بلندمدت صاحبان اصلی سرمایه، سازمان‌های متو لی امورات آنان، تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی که از پرداخت‌های تدریجی کارکنان دولت تغذیه می‌نمایند، بالاخره احساس مسئولیت متولیان در این زمان به هیچ‌وجه نبایستی مشابه گدشته با بی‌توجهی مواجه گردد. تعیین راه کارهای اصولی جهت برون رفت و برون برد! این عزیزان صاحب تجربه، از مشکلات شدید و متنوع پیش روی این جا معه همه مشکلات را به جان خریده، سخت‌ترین دوران‌ها را به دلایل: ندانم کاری‌ها، از همه مهم‌تر در دوران تحریم‌های گذشته با تحمل مشکلات عدیده گذرانیده‌اند، در این زمان که بسیاری مسایل به دلایل روشن گریبان ما را گرفته، پرداختن به مشکلات این پیشکسوتان و پیشنهاد رفع آن نبایستی الویت خود را از دست بدهد.
چگونه زیستن این عزیزان الگوی نیروی شاغل ومیزان امید به زندگی این صاحبان اندیشه و تجربه را که لازمه آن سلامت جسم و روان،چگونگی گذران اوقات فراغت، پوشش مناسب درحد شئونات و آسایش زندگی این الگوها در رابطه با منافع ملی،به هیچ‌وجه نبایستی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی و دشمن پنداری‌های شعار گونه قرار داشته باشد.در شرایطی که قدرت خرید حقوق‌های بازنشستگی در برابرتامین نیازها و برآورد حداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ می‌بازد، بازنشستگی و تامین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود تا حدودی متکی شده‌اند، این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکارا با فلسفه تامین اجتماعی است.در کشورهایی که درآمد دولت عمدتا از مالیات مردم تامین می‌شود، دولت‌ها به سختی می‌توانند به صندوق های بازنشستگی دولتی یا تامین اجتماعی کمک نمایند و از این رو برای حفظ تعادل صندوق‌ها همان سیاست سخت‌گیرانه افزایش سن بازنشستگی و سال‌های خدمت را در پیش می‌گیرند، ولی دولت‌هایی که راساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل می‌کنند برای فراهم سازی و تامین این کمک‌ها دستشان بازتر است.دریافت‌های صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می‌شود، به علاوه سهم کارفرما که اگر دولتی باشد غالباً به عهده تعویق می‌افتد.
دولت نیز نه آنکه امروز به وضعیت بازنشستگان بی‌تفاوت باشد، بلکه با سیاست‌های نادرست خود در گذشته‌های نه چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی همچون سایر امور، آنها رادر آستانه ورشکستگی قرار داده است.هر چند متولیان صندوق‌های بازنشستگی هم با فرض انتخاب براساس شایستگی، به خاطر نداشتن استقلال کافی مدیریت امور از دستشان در رفته و با خیل عظیم کارکنان ، دچار روزمرگی و چه کنم می‌باشند که یادداشتی دیگر می‌طلبد. جلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سال‌های خدمت نیز از سیاست‌هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق‌ها کمک می‌کند، و بیشتر کشورها آن
را تجربه کرده‌اند، چنانکه در برخی کشورها سال‌های خدمت رسماً به
چهل سال رسیده اگر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هیئت‌های امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند می‌توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله‌گرانه ، نقش بازدارنده و تصحیح کنندهای داشته باشند. بازنگری در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و تجدیدنظر در تشکیلات وسیع بیهوده و انتصاب متخصصین می‌تواند از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری کند.
وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینه‌های زندگی نشان‌دهنده افت فاحش قدرت خرید حقوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است.
ناگفته نماند مبحث افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و
بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شایسته و پرسابقه است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام